Prosjekter og kundeløsninger vi er stolte av

Klimapartnere

  • Klimapartnere webside
  • Klimanøytralt trykk
  • Klimanøytralt trykk
  • åpen brosjyre

Kunde

Gjennom nettverket Klimapartnere deler klimaengasjerte virksomheter i Agder kunnskap, nyheter og informasjon om klima og miljøspørsmål. Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder, på en måte som næringslivet selv etterspør.

Oppgave

Utvikling av nettside samt klimanøytral layout og trykk på spennende kunnskapsnotater og klimaregnskapet som utgis hvert år for medlemmene i Klimapartner.

Løsning

Vi utviklet nettsiden til Klimapartnere på WordOress. Her legges det ut klimaregnskap for medlemmene, klimanotater, aktuelle saker, klimatips i tillegg til masse annen nyttig informasjon. Nettsidene inneholder også profil for alle medlemmene samt login for medlemmer til testverktøy som Miljøbeviset og system for klimarapportering.


Relaterte Prosjekter

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!