Prosjekter og kundeløsninger vi er stolte av

KOMPLETT Klimaplanverktøy

Kunde

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter.

I et stort utviklingsprosjekt for KS og med solid faglig grunnlag utarbeidet av CIVITAS har vi levert et kraftig nettbasert planverktøy for å gjøre det enklere for norske kommuner å lage gode Klima -og Energiplaner på en ny og smidigere måte.

Løsning

KOMPLETT – Klimaplanverktøy for norske kommuner – er utviklet som en moderne nettbasert applikasjon og er bygget opp som en sjekkliste der planleggere i kommunene gjennomgår hele planprosessen fra A-Å. Gjennom denne arbeidsprosessen genereres et ferdig plandokument.  KOMPLETT omfatter også en egen modul for klimatiltak og maler for plantekster, saksframlegg, dokumenter, brev og presentasjoner. Verktøyet vil spare kommunene for mye av det plantekniske arbeidet, som i stedet kan benyttes til å få fram gode klimaplaner og tiltak. En kvantifiseringsmodul for klimatiltak er nå under arbeid og vil hjelpe kommunene til å finne og implementere de tiltak som har størst reduksjon på klimautslippet og energibruken.

Resultat

Alle kommuner kan få gratis adgang til verktøyet som ligger på www.klimaogenergiplan.no

Relaterte Prosjekter

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!