Prosjekter og kundeløsninger vi er stolte av

IPIECA Marine Geospatial Bibliography

  • Webløsning

Kunde

IPIECA Marine Geospatial Bibliography:

A place to house and share information on marine ecosystem research, to inform the oil and gas sector and help demonstrate the industry‘s commitment to ocean stewardship. The aim of the tool is to identify and share sources of up-to-date scientific knowledge relating tobiodiversity and ecosystems in marine environments and enable quick access to the relevant information. The tool will be expandable, easy to use and the information will be geospatially referenced.”

Oppgave

I samarbeid med UNEP/Grid-Arendal har vi utviklet en marin kartbasert ressursdatabase for IPIECA ( International Petroleum Industry Environmental Conservation. Association). Databasen skal gi en samlet oversikt over miljørapporter, vitenskapelige artikler og utredninger knyttet til petroliumsvirksomet til havs.

Løsning

Vi håper løsningen vil bidra til å gi både bransjen og offentligheten en bedre samlet tilgang til god miljørelatert informasjon knyttet til marin petroleumsaktivitet i strategiske og sårbare havområder.

Resultat

Ønsker du å se mer av denne løsningen, kan du besøke den her.

Besøk websiden →


Relaterte Prosjekter

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!