Prosjekter og kundeløsninger vi er stolte av

Gangkart Arendal

  • forside

Gangkart over Arendal sentrum

Oppgave

Frameworks har i samarbeid med Arendal kommune, med støtte fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, utviklet et gangkart over Arendal, for å gi en oversikt over sentrale gangruter og knutepunkter i Arendal sentrum. Løsningen informerer også om hvor lett det er å gå, avstander og normert gangtid i minutter.

Det overordnede målet med dette er å få flere til å gå mer og bruke bilen mindre.

Løsning

Ønsker du å se hvordan resultatet ble?

På nettsiden kan du lese mer om prosjektet.

www.gangkartarendal.no →


Relaterte Prosjekter

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!