Miljøfyrtårn

Frameworks har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og vi jobber kontinurelig med å redusere energiforbruk, minske avfall, foreta grønne innkjøp, velge miljøvennlig reisemåter og har selvfølgelig fokus på å et godt og trygt arbeidsmiljø med lavest mulig sykefravær.

Vi har hatt valgt å fokusere på på avfall, transport og klimautslipp. Som en del av vår miljøstrategi jobber vi aktivt med det grønne skiftet både i egen bedrift, i kundeløsninger og som en samfunnsaktør-

Miljøfyrtårnarbeidet er en kontinuerlig prosess, der bevisstgjøring og arbeid for stadig forbedring er sentralt. For oss er sertifiseringen en bekreftelse på at vi er og skal fortsette å være en bidragsyter for et godt miljø.

miljo-samfa


Medlem av Klimapartnere

Frameworks har vært klimanøytrale siden 2009. Som medlemmer av Klimapartnere forplikter vi oss til å ha fokus på våre klimautslipp og har eget klimaregnskap. Med kontorer i et grønt og miljøvennlig bygg, grønn strøm og faste rutiner på klimakompensering av reiser har vi det minste utslippet per ansatt i hele Klimapartner nettverket.

Regnskapet for Frameworks i 2017 viser et ukompensert utslipp på under 2 tonn co2. Vi har vi kjøpt kvoter for 10 tonn og kan med sikkerhet si at vi er klimapositive!

Vi har kjøpt såkalte FN-godkjente CER kvoter fra prosjekter som bidrar til å få ned utslippene i utviklingsland. Kjøp av slike klimakvoter fører til at prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført, blir realisert, som for eksempel at man bygger ut vind- eller vannkraft, selv om det er dyrere enn kullkraft.klima-samfunsa

TEDxArendal

I 2013 tok Frameworks initiativ sammen med Sørlandet Kunnskapshavn til å bringe TED talks til Norge og arrangere en egen TEDxArendal konferanse. Det ble et magisk og inspirerende arrangement for 200 ivrige tilhørere. Mange bedrifter og enkeltpersoner fra hele regionen var engasjert i både planleggingen og gjennomføringen. Suksessen fortsatte i 2014 da vi fylte vi hele Arendal Kulturhus med 700 publikummere, 15 spennende foredragsholdere fra inn- og utland og en haug med frivillige idealister som er med på smått og stort under arrangementet. Eventyret fortsatter. Nå har arrangment vokst til bli et av verdens beste TEDx Arrangementer og til en 2 dagers festival med et regionalt ansvar for Skandinavia i TED familien!

ted-samfa


Vi støtter LWS Norway Fund

Frameworks er sponsor av LAPALALA stiftelsen som driver en miljøskole “Lapalala Wilderness School“  i Sør-Afrika. De er opptatt av “Environment , poverty and conservation”.  Det er et veldig viktig initiativ med relevans for miljø/bevaring i hele Afrika.  De har et fokus på bærekraft og hvordan man kan bevare og bruke naturressurser og naturområder på samme tid.


lapala-samfa

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!