Kort om oss

Vi er dyktige web utviklere som løser ekte utfordringer!

Frameworks er et samfunnsengasjert webbyrå som leverer nettløsninger, verktøy, systemutvikling, design, og digital kommunikasjon. Frameworks ble etablert i 2003, og vi er et godt sammenskrudd team med lang og allsidig prosjekterfaring. Vi holder til i et vitalt fellesskap i Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal.

Som bedrift har Frameworks vært klimanøytral siden 2009 og ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012.  Vi har et spesielt fokus på nettløsninger og verktøy innen miljø, kunnskap, frivillighet og folkehelse og utvikler og drifter store løsninger for både lokale, norske og internasjonale organisasjoner og bedrifter.

Våre verdier

Løsningsorienterte: Vi finner alltid en praktisk løsning på en utfordring.

Troverdige: Vi skal ha en kultur som innbyr til åpenhet og gir troverdighet internt og eksternt.

Engasjerte: Vi skal være engasjerte i jobben vi gjør og i møte med kundene våre.

Bærekraftige: Vi jobber for bærekraftig utvikling og vil levere bærekraftige løsninger som bidrar positivt og lenge i våre kunders verdikjede.

Responsivt design for alle skjermstørrelser

Er deres nettløsning tilgjengelig og funksjonell for de som skal bruke den ? Er den tilpasset mobil og nettbrett ? Kontakt oss - vi tar gjerne en gratis vurdering sammen med dere!

Vår tjenestemeny

Web


Skreddersydde løsninger

Vi leverer skreddersydde løsninger basert på åpne plattformer som Umbraco CMS WordPress og Microsoft.Net og kan ellers håndtere det meste av moderne rammeverk. Vi velger alltid systemer som er fleksible og brukervennlige der våre kunder selv lett kan vedlikeholde løsning og innhold. Der det er mulig basererer vi løsninger på åpen kildekode som gir lavere total kostnad og økt fleksibilitet.

Vi tar innhold og struktur på alvor

Innhold er det viktigste på alle nettsteder. Nå deler vi kunnskap på en helt annen måte enn tidligere. Innholdet må planlegges, det skal skrives, redigeres, publiseres og korrigeres. Da trengs det kunnskap og teknikker om målgruppetenkning, brukervennlighet, om hvordan mennesker leser på nett og hvordan de navigerer seg frem til ulikt innhold. Ved behov tar vi redaksjonelt ansvar for hele eller deler av nettstedet og tester løsningen med og på brukerene.

Mobile enheter:

Vi leverer responsive løsninger som tilpasser seg mobile skjermer og nettbrett og kan også skreddersy løsninger for mobil der det er fornuftig.

Sosiale medier:

Det er mange nye kanaler en må forholde seg til , og ny teknologi stiller nye krav til virksomhetene. Det er viktig å se alle kanalene i sammenheng og lage en god strategi. Hvilke kanaler passer for deres bedrift? Hvem er målgruppen, og hvordan nå de på best mulig måte? Vi gir gjerne bedrifter gode råd i dette arbeidet.

Foto og video:

Gode bilder som er relevante for innholdet på nettstedet er vesentlig. Plassering av bilder og kvaliteten har mye å si både for brukervennlighet og den visuelle opplevelsen. Vi kan bidra til at bedrifter får gode bilder tilpasset behovene.

Design


Webdesign, konseptdesign, grafisk design og layout

Deres nettløsning må ha et brukervennlig og profesjonelt design som gjenspeiler deres identitet. Vi hjelper dere med design slik at deres kunder får en god brukeropplevelse og finner den informasjonen de er ute etter.

Søkemotoroptimalisert:

Våre webdesign og webløsninger blir testet og optimalisert&slik at innholdet deres får best mulig synlighet på Google og andre søkemotorer:

Skal webdesignet være tilpasset mobil og pad gjør vi det med å lage en responsiv arkitektur, som betyr at nettsidene tilpasses størrelsen og formen på skjermen til den enkelte enhet. Det gjør at sidens layout og funksjonalitet alltid vil oppleves best mulig.

Grafisk design:

Vi jobber med visuell kommunikasjon og formidler ideer gjennom bilder og tekst tilpasset deres behov. Vi kan lage plakater, logoer, websider, visittkort, og brosjyrer og leverer våre trykksaker klimanøytralt og velger mest mulig miljøvennlig papir og trykkmedier.

Interaksjonsdesign:

Nettportaler og nettverktøy krever en gjennomtenkt samhandling med brukerne slik at funksjoner, menyer, lenker og knapper framstår intuitive og gir en god brukeropplevelse. Ofte kan brukertesting være aktuelt for å teste ut hvilke løsninger som fungerer på ulike målgrupper. Vi har lang erfaring med grensesnitt og interaksjonsdesign som bidrar til gode brukeropplevelser i nettløsningene vi leverer.

Teknologi


Systemutvikling

Våre utviklere har lang erfaring og er topp skolerte i moderne og effektive utviklingsrammeverk som Microsoft.Net/C#, MVC, Sencha eXt JS, Php, JQuery, AJAX, JavaScript, HTML5 og CSS og mye mer. Dette gjør oss i stand til å lage bærekraftige løsninger som er bygget på en solid grunnmur og som er fleksible og varer lenge. Vi strekker oss langt for å lage løsninger som kan vokse med våre kunders behov og integreres med andre systemer..

Database 

De fleste nettløsninger og nettverktøy som vi utvikler forvalter store mengder data og innhold. Vi benytter solide databaseløsninger som Microsoft SQL Server og MySQL og har lang erfaring med utvikling, forvaltning og drift av store nettbaserte databaseløsninger

Drift av nettløsninger

Vi drifter som hovedregel de løsninger vi utvikler for våre kunder og tar hånd om servere, backup, arkiv og domener og teknisk support.

Miljø


Lang erfaring med miljøinformasjon og rapportering:

Vi leverer flere viktige og tunge nettløsninger til ulike norske og internasjonale aktører innenfor miljøinformasjon og rapportering. Vi har blant annet utviklet og driftet Miljøstatus i Norge for alle norske fylker og levert nasjonale miljøinformasjonsportaler til land som Abu-Dhabi og Sør-Afrika og til organisasjoner som UNEP/Grid-Arendal og FN’s miljøprogram.

Relaterte tjenester:
  • Forhandler, opplæring og support for Miljøbarometeret – et produkt for forvaltning og formidling av mål, tiltak og nøkkeltall for miljødata og statistikk
  • Klimanøytrale trykksaker og nettløsninger – Gjennom vår egen klimanøytrale drift og avtaler med partnere på trykk og drift kan vi levere klimanøytrale produkter og tjenester. (Eksempler trykksaker: Kunnskapsnotater for Klimapartnere.no)
  • Rådgjvning og kurs innen Miljøkommunikasjon til kommuner og bedrifter  i samarbeid med vår partner Miljøkom AS (Eksempler:  Miljokommunikasjon.noklimakom.no og klimapartnere.no)
  • Vi kan tilby løsninger for grønne møter og konferanser gjennom blant annet teknisk tilrettelegging av webinarer og online møter

 

Vi er et grønt webbyrå som leverer nettløsninger, design, verktøy og kommunikasjon.

Frameworks

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Vennligst oppgrader i dag!